Begeleiding bedrijf in zwaar weer

Financieel & operationeel

Boec Consultancy is een toonaangevende adviseur voor MKB-bedrijven die het financieel of operationeel moeilijk hebben.

Samen zorgen we ervoor dat een situatie van eerst continuïteit en daarna waardemaximalisatie bereikt wordt. Hiertoe wordt een actieve aanpak gehanteerd (geen passieve rapporten, maar fysiek meedraaien in de organisatie en direct resultaat boeken).

Turnaround management

Enkele voorbeelden van situaties waar MKB of hun crediteuren ons voor inschakelen:

Realiseren van een herfinanciering (eigen- en/of vreemd vermogen);
Het aantal medewerkers in lijn brengen met de formatie (reorganiseren);
Financiële optimalisaties (optimaliseren financieringsstructuur);
Operationele optimalisaties (verhogen omzet, verlagen kosten, verbeteren kasstroom);
Wijzigen van de juridische structuur;
Begeleiding van verkoop van activa, bedrijven en/of bedrijfsonderdelen.

Fee

Uiteraard past onze fee bij de situatie waarin uw organisatie zich verkeert.

Contact

Vul het contactformulier op deze pagina in of bel 076-3690174

Contact

Wij nemen contact met u op

  captcha

   

  076-3690174

  Financiële consultant (nodig)?

  Neem contact met ons op!

  Artikelen over ondernemingen in zwaar weer

  Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

  Waarom het inschakelen van consultants helpt bij het creëren van waarde

  Het inschakelen van consultants is waardevol bij het creëren van waarde voor een organisatie. Consultants zijn externe professionals met specifieke…

  Aanzegtermijn en aanzegvergoeding

  Bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer geldt een aanzegtermijn. De werkgever moet dan tijdelijk en schriftelijk aangeven…

  De fraudedriehoek -> druk, gelegenheid en rationalisatie

  Het opzettelijk te hoog verantwoorden, te laag verantwoorden, in een andere periode verantwoorden of verkeerd toelichten van een post of…

  De verjaringstermijn van een vordering

  Aan een vordering kleeft een verjaringstermijn. Hoe lang deze termijn is, hangt af van de soort vordering. Middels stuiting kan…

  Bijzondere waardevermindering / Impairment

  Een bijzondere waardevermindering wordt doorgevoerd wanneer de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde van een actief of een kasstroomgenererende…

  Betalingsvordering Belastingdienst

  Betaalt u een zakelijke belastingschuld niet (tijdig), dan kan de Belastingdienst een Betalingsvordering instellen bij uw zakelijke bank. Een betalingsvordering…

  De cumulatiegrond

  In de wet worden acht redelijke ontslaggronden genoemd. Wil een werkgever overgaan tot ontslag, dan dient een ontslaggrond gedegen te…

  Beslagvrije voet 1 januari 2023

  De beslagvrije voet is het bedrag dat bijvoorbeeld een deurwaarder niet mag inhouden op uw loon. De beslagvrije voet is…

  Stuiting van een vordering

  Iedere vordering heeft een verjaringstermijn. Verjaart een vordering, dan kan de schuldeiser de vordering niet meer afdwingen. Wat gebeurt er…