Begeleiding bedrijf in zwaar weer

Financieel & operationeel

Boec is een toonaangevende adviseur voor MKB-bedrijven die het financieel of operationeel moeilijk hebben.

Samen zorgen we ervoor dat een situatie van eerst continuïteit en daarna waardemaximalisatie bereikt wordt. Hiertoe wordt een actieve aanpak gehanteerd (geen passieve rapporten, maar fysiek meedraaien in de organisatie en direct resultaat boeken).

Turnaround management

Enkele voorbeelden van situaties waar MKB of hun crediteuren ons voor inschakelen:

Realiseren van een herfinanciering (eigen- en/of vreemd vermogen);
Het aantal medewerkers in lijn brengen met de formatie (reorganiseren);
Financiële optimalisaties (optimaliseren financieringsstructuur);
Operationele optimalisaties (verhogen omzet, verlagen kosten, verbeteren kasstroom);
Wijzigen van de juridische structuur;
Begeleiding van verkoop van activa, bedrijven en/of bedrijfsonderdelen.

Fee

Uiteraard past onze fee bij de situatie waarin uw organisatie zich verkeert.

Contact

Vul het contactformulier op deze pagina in of bel 076-3690174

Contact

Vul het formulier in

  captcha

   

  076-3690174

  Financiële vraag?

  Neem contact met ons op!

  Artikelen over ondernemingen in zwaar weer

  Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

  Het ontslaan van een (lid van) de raad van commissarissen van een structuurvennootschap

  Bij een structuurvennootschap is een raad van commissarissen verplicht. De raad van commissarissen neemt bij een structuurvennootschap een belangrijke positie…

  Proces bij het aanvragen van bedrijfsfinanciering

  Het verkrijgen van bedrijfsfinanciering is voor veel ondernemers een cruciale stap in het realiseren van groei en stabiliteit. Banken spelen…

  De cumulatiegrond

  In de wet worden acht redelijke ontslaggronden genoemd. Wil een werkgever overgaan tot ontslag, dan dient een ontslaggrond gedegen te…

  Bedrijf in zwaar weer. Wat te doen?

  Het ondernemerschap gaat niet altijd over rozen. Soms komt een bedrijf in zwaar weer terecht, hetzij als gevolg van economische…

  Waarom het inschakelen van consultants helpt bij het creëren van waarde

  Het inschakelen van consultants is waardevol bij het creëren van waarde voor een organisatie. Consultants zijn externe professionals met specifieke…

  Aanzegtermijn en aanzegvergoeding

  Bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer geldt een aanzegtermijn. De werkgever moet dan tijdelijk en schriftelijk aangeven…

  Boventallig / bovenformatief

  Bovenformatief (of boventallig) impliceert dat een werknemer boven de vastgestelde formatie (aantal FTE) van de nieuwe organisatie na reorganisatie zit. …

  De verjaringstermijn van een vordering

  Aan een vordering kleeft een verjaringstermijn. Hoe lang deze termijn is, hangt af van de soort vordering. Middels stuiting kan…

  Bijzondere waardevermindering / Impairment

  Een bijzondere waardevermindering wordt doorgevoerd wanneer de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde van een actief of een kasstroomgenererende…