Boec ® - Finance professionals

076-3690174

Wat is de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)?

De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is een uitkering voor werknemers die arbeidsongeschikt raken, maar nog wel uitzicht hebben om deels te kunnen werken.

Als een werknemer na twee jaar nog ziek is en maximaal 65% of minder van het oude loon kan verdienen, heeft deze recht op een WGA-uitkering. Kan de werknemer niet meer werken, dan is er een mogelijkheid voor een IVA-uitkering.

Wat is een WIA-uitkering?

WIA betekent Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA heeft twee uitkeringen: de IVA en de WGA.

Wat is een IVA-uitkering?

IVA betekent Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De IVA is er als iemand minder dan 20% van het oude loon kan verdienen en het bijna zeker is dat dit in de toekomst zo blijft.

Wat is een WGA-uitkering?

WGA betekent Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Als een werknemer na twee jaar nog ziek is en maximaal 65% of minder van het oude loon kan verdienen, heeft deze mogelijk recht op een WGA-uitkering.

Welke WGA-uitkeringen zijn er?

Er zijn drie WGA-uitkeringen:

  • Loongerelateerde WGA-uitkering
  • Loonaanvulling WGA-uitkering
  • Vervolg WGA-uitkering.

Werknemers die arbeidsongeschikt raken

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, wordt dit de werkgever aangerekend. Dit gebeurt via toerekening aan de werkgever via de instroomlijst. Een werkgever krijgt dan een verhoging van het WGA-premiepercentage.