Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring is een verklaring over de getrouwheid van een overzicht met historische financiële informatie (bijvoorbeeld een jaarrekening) als afgegeven door een RA of een AA. Er bestaan drie soorten accountantsverklaringen: de samenstellingsverklaring, de beoordelingsverklaring en de controleverklaring.

Zekerheid en de accountantsverklaring

Bij de samenstellingsverklaring wordt geen zekerheid verschaft, bij een beoordelingsverklaring een beperkte mate van zekerheid en bij een controleverklaring een redelijke mate van zekerheid.

De werkzaamheden die de accountant uitvoert om voldoende en geschikte informatie ter onderbouwing van de verklaring te vergaren varieert overeenkomstig (van enkel ondersteuning bij het opstellen van de jaarrekening bij een samenstellingsverklaring tot risicogerichte controlewerkzaamheden ter onderbouwing van een controleverklaring).

Geen zekerheid – De samenstellingsverklaring

Bij een samenstellingsverklaring controleert de accountant in beginsel niet of de door de klant opgeleverde informatie juist en volledig is. Wel worden stukken ter onderbouwing van een post of transactiestroom opgevraagd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bankafschrift per jaareinde te aansluiting van de post liquide middelen per jaareinde. Deze beperkte werkzaamheden resulteren in een situatie dat de accountant ook geen zekerheid geeft bij een jaarrekening die vergezeld is van een samenstellingsverklaring.

Beperkte of redelijke mate van zekerheid – De boordelingsverklaring en de controleverklaring

Bij een beoordelingsverklaring of een controleverklaring controleert de accountant wel of de door de klant opgeleverde informatie juist en volledig is.

Bij een beoordelingsverklaring voert de accountant minder werkzaamheden uit dan bij een controleverklaring, omdat de beoordelingsverklaring afgegeven wordt bij het bereiken van een beperkte mate van zekerheid en een controleverklaring bij een redelijke mate van zekerheid.