Boec ® | Menselijk kapitaal

076-3690174

Gevolgen van het niet-naleven van een verplichte accountantscontrole

Ondernemingen die controleplichtig zijn dienen een hiertoe bevoegde accountant aan te stellen die de jaarrekening controleert. Deze zal vervolgens voldoende en geschikte controle-informatie pogen te verzamelen om een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening af te geven. Maar wat gebeurt er als een verplichte accountantscontrole niet wordt nageleefd?

Wanneer is een onderneming controleplichtig?

Een onderneming is controleplichtig in het tweede jaar waarin het aan minimaal twee van de volgende criteria voldoet:

-> Netto-omzet >12.000.000
-> Balanstotaal > 6.000.000
-> Gemiddeld aantal werknemers >50 FTE

Jaarrekening

Een onderneming met een controleplicht mag wel zelf de jaarrekening opstellen.

Wat zijn de gevolgen van het niet-naleven van een verplichte accountantscontrole voor een BV?

Wanneer een organisatie wel controleplichtig is, maar geen accountantscontrole laat uitvoeren (bijvoorbeeld door simpelweg geen accountant te benoemen), dan zijn de gevolgen als volgt:

 • De jaarrekening kan niet worden vastgesteld (want bij een controleplicht dient de jaarrekening vergezeld te worden met een controleverklaring);
 • Dividend kan niet uitgekeerd worden (2:216 BW, want hiervoor is een vastgestelde jaarrekening nodig);
 • Het niet-benoemen van een accountant bij een verplichte accountantscontrole is een economisch delict (artikel 1.4 WED).

Belanghebbende kan nakoming wettelijke verplichting vorderen

Ieder belanghebbende kan nakoming van de wettelijke verplichting tot het doen van een accountantscontrole vorderen.

Wetgeving

2:216 lid 1 BW

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. De statuten kunnen de bevoegdheden, bedoeld in de eerste zin, beperken of toekennen aan een ander orgaan.

1 sub 4 Wet economische delicten (samenvatting)

Economische delicten zijn:

overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens:

het Burgerlijk Wetboek, Boek 2 (Rechtspersonen), – voor zover van toepassing of van overeenkomstige toepassing op stichtingen en verenigingen als bedoeld in artikel 360, derde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid…Tags
  Meer informatie?

  Het menselijk kapitaal van Boec helpt toonaangevende opdrachtgevers met het creëren van waarde.

   

  Enkele voorbeelden van huidige opdrachten:

  Interim financial controller
  Financieel sparringpartner voor de groei van een onderneming
  Opstellen van een jaarrekening van een scale-up
  M&A-consultant voor de verkoop van een bedrijfsonderdeel
  Aantrekken van financiering voor een start-up

   

  Onze adviseurs staan u graag te woord
  Neem contact op via ons contactformulier of bel ons voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek 076-3690174.

   

  captcha

   

   

  076-3690174