Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Hoe kom ik aan een loonbelastingnummer?

Je gaat voor het eerst personeel aannemen. Spannend! Voor de verloning heb je een loonbelastingnummer nodig. In dit artikel vertellen we hier meer over.

Formulier melding loonheffingen aanmelding werkgever

Voor het aanvragen van een loonbelastingnummer gebruik je het formulier melding loonheffingen aanmelding werkgever van de Belastingdienst.

Vaak gaat het opleveren van een loonbelastingnummer gepaard met een wachttijd (van maximaal 6 weken). Houd hier rekening mee.

Bijzondere situaties

Ook wanneer je bijvoorbeeld meewerkende kinderen of personeel aan huis hebt, dien je het formulier te gebruiken.

Wat krijg je na het invullen van het formulier van de Belastingdienst?

Van de Belastingdienst krijg je na het invullen van het formulier de volgende documentatie:

  • een brief met het loonheffingennummer
  • een ‘Aangiftebrief loonheffingen (over welke tijdvakken je aangifte moet gaan doen)
  • als ja voor ja werknemers premies werknemersverzekeringen moet gaan betalen: een brief waarin staat bij welke sector je bent aangesloten, en een brief met het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas