Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Voorkom belastingrente. Vraag tijdig een voorlopige aanslag aan.

De belastingdienst berekent belastingrente wanneer een aangifte vennootschapsbelasting te lang op zich laat wachten. De data 1 mei, 1 juni en 1 juli volgend op het belastingjaar (bij een regulier boekjaar) zijn hierbij van belang.

1 mei, 1 juni en 1 juli volgend op het belastingjaar (bij een regulier boekjaar)

 • 1 mei – Geen belastingrente indien de belastingplichtige voor 1 mei volgend op het belastingjaar een voorlopige aanslag aanvraagt en de Belastingdienst de aanslag oplegt zoals deze is aangevraagd;
 • 1 juni – Geen belastingrente indien de belastingplichtige voor 1 juni volgend op het belastingjaar vennootschapsbelastingaangifte doet en de Belastingdienst de gegevens uit de aangifte ongewijzigd overneemt;
 • 1 juli – Wel belastingrente indien de Belastingdienst op of na 1 juli volgend op het belastingjaar een vennootschapsbelastingaangifte oplegt.

Over welke periode wordt belastingrente berekend?

De Belastingdienst berekent rente over de periode (volgend op het belastingjaar) van 1 juli tot en met 6 weken na de datum van de aanslag. Bij een navorderingsaanslag loopt de periode van 1 juli tot een maand na de datum van de aanslag.

How hoog is de belastingrente?

De belastingrente worden periodiek vastgesteld. Momenteel wordt 8 procent berekend als belastingrente voor de vennootschapsbelasting. Voor de overige belastingen wordt 4 procent berekend.

Wat kan ik doen om belastingrente te voorkomen?

Om belastingrente op de vennootschapsbelastingaangifte te voorkomen, kunt u twee dingen doen:

 1. Een aangifte vennootschapsbelasting indienen voor 1 juni volgend op het belastingjaar waarbij het in de lijn der verwachting ligt dat de Belastingdienst deze ongewijzigd overneemt;
 2. Indien u verwacht vennootschapsbelasting te moeten betalen, kunt u met de gegevens die u heeft voor 1 mei volgend op het belastingjaar een voorlopige aanslag indienen.
  • U betaalt geen belastingrente indien de Belastingdienst de gegevens uit de voorlopige aanslag ongewijzigd overneemt;
  • Per jaar kunt u drie voorlopige aanslagen indienen. Op deze manier kunt u tijdig bijsturen wanneer de realiteit ten opzichte van een eerder zelf ingediende of een door de Belastingdienst opgelegde voorlopige aanslag afwijkt.
  • Als het bedrag van de definitieve aanslag hoger is dan hetgeen bij de voorlopige aanslag is aangegeven, betaalt de belastingplichtige belastingrente over het verschil.