Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Valt een stichting of een vereniging onder Titel 9 Boek 2 BW?

Stichtingen en verenigingen vallen in beginsel niet onder Titel 9 Boek 2 BW (art 2:360 lid 1 BW). Dit artikel behandelt de uitzonderingen. De uitzonderingen zijn de situaties waarin Titel 9 Boek 2 BW wel van toepassing is op een stichting of een vereniging. Relevante leden uit artikel 360 boek 2 van het burgerlijk wetboek: …

Lees verder