Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Fair value accounting

Fair Value Accounting is een boekhoudprincipe dat de actuele marktwaarde van activa en passiva in de financiële verslaggeving weerspiegelt. Dit benaderingsmodel is in de afgelopen decennia steeds prominenter geworden en heeft een diepgaande impact gehad op hoe bedrijven hun financiële positie evalueren en rapporteren. Achtergrond van Fair Value Accounting Fair Value Accounting staat in contrast …

Lees verder

Kasstroomoverzicht: directe methode versus indirecte methode

Het kasstroomoverzicht is een essentieel financieel rapport dat inzicht geeft in de geldstromen van een bedrijf gedurende een bepaalde periode. Het biedt waardevolle informatie voor investeerders, crediteuren en managementteams om de liquiditeitspositie van een onderneming te begrijpen. Er zijn twee hoofdmethoden voor het opstellen van een kasstroomoverzicht: de directe methode en de indirecte methode. De …

Lees verder

Gebruikelijk loon DGA 2024

Het normbedrag voor het gebruikelijk loon stijgt in 2024 naar € 56.000. In 2023 was het normbedrag voor het gebruikelijk loon nog € 51.000. Gebruikelijk loon Een DGA dient zichzelf cf. een gebruikelijk loon te verlonen. Wat gebruikelijk is, wordt jaarlijks opnieuw herijkt. Van belang is dat het loon past bij het niveau en de …

Lees verder

Decharge verlenen aan bestuurders en commissarissen

Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt als separaat agendapunt vaak decharge verleend aan bestuurders en commissarissen. In dit artikel gaan we nader in op het verlenen van decharge. Wat is decharge verlenen? Decharge, vaak beschouwd als een formele kwijting of ontslag van verantwoordelijkheid, is een proces waarin bestuurders of leidinggevenden binnen een organisatie worden …

Lees verder

Tijdswaarde van kapitaal

Ondernemingen pogen veelal de cashflow te optimaliseren. Dit bijvoorbeeld door een zo laag mogelijke voorraad aan te houden, debiteuren zo snel mogelijk te ontvangen en crediteuren per de laatst mogelijke datum te betalen. Naast cashflowoptimalisatie levert het zo optimaal mogelijk omgaan met kapitaal ook waarde op. Een euro die vandaag ontvangen wordt, is immers meer …

Lees verder

Verwerking van kunst, goud en vergelijkbare bijzondere activa in de jaarrekening

De verslaggevingsregels bieden voor de meeste activa afdoende guidance over hoe de verwerking plaats dient te vinden. Voor sommige activa is de verwerking minder helder. Bijvoorbeeld bij bijzondere activa als kunst (bijvoorbeeld een schilderij of een beeld) of goud (bijvoorbeeld een gouden munt of een goudbaar). Regelgeving De basisregel voor verwerking van een actief is …

Lees verder

Bijtelling privégebruik fiets 2023

Bijtelling privégebruik fiets 2023. Hoe werkt het? Wat is bijtelling privégebruik fiets? Bijtelling privégebruik bedrijfsfiets is een bedrag dat u bij het loon van de berijder van een bedrijfsfiets die privé gebruikt wordt moet optellen. De berijder heeft immers een voordeel ten opzichte van iemand die een fiets dient te kopen. De bijtelling is een …

Lees verder

Bijzondere waardevermindering / Impairment

Een bijzondere waardevermindering wordt doorgevoerd wanneer de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde van een actief of een kasstroomgenererende eenheid. Een bijzondere waardevermindering is een extra afwaardering – naast de systematische afschrijvingen – en zorgt ervoor dat het actief of de kasstroomgenererende eenheid na de bijzondere waardevermindering weer een normaal rendement kan genereren. Bijzondere …

Lees verder

De fraudedriehoek -> druk, gelegenheid en rationalisatie

Het opzettelijk te hoog verantwoorden, te laag verantwoorden, in een andere periode verantwoorden of verkeerd toelichten van een post of transactiestroom in de jaarrekening impliceert fraude. Bij fraude is er veelal sprak van druk, gelegenheid en rationalisatie. De mogelijkheden om fraude te plegen zijn legio. Zo kunnen kosten verantwoord worden als investeringen, kan niet bestaande …

Lees verder