Financiële diensten in abonnementsvorm aan voornamelijk het MKB

076-3690174

Hoe boek ik een boete?

Boetes zijn er om gedrag af te leren. Het moet pijn doen. Dan ook fiscaal, zal de wetgever gedacht hebben. Boetes zijn fiscaal namelijk meestal niet aftrekbaar. Verschillende soorten boetes Boetes zijn er in verschillende soorten en maten. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst met verzuim- en vergrijpboetes, een gemeente met een parkeerboete en het rijk …

Lees verder

Omlooptijd en omloopsnelheid van de voorraad

Voorraad aanhouden kost geld. Een manier om deze kosten te minimaliseren, is door de omlooptijd en de omloopsnelheid van de voorraad bij te houden. In dit artikel vertellen we hier meer over. Wat is de omloopsnelheid van de voorraad? De omlooptijd en de omloopsnelheid van de voorraad geven het aantal malen per jaar weer dat …

Lees verder

Ruisende inbreng in B.V.

Een ruisende inbreng in een B.V. is de situatie waarin een eenmanszaak of een samenwerkingsverband als een vennootschap onder firma of een maatschap fiscaal gezien gestaakt wordt en daarna ingebracht wordt in een nieuwe B.V. Bij een ruisende inbreng wordt de huidige onderneming gestaakt, waarover heffing van de stakingswinst bij de inkomstenbelasting plaatsvindt. Fiscale faciliteit …

Lees verder

Derogatiebeginsel

Het derogatiebeginsel houdt in dat afwijking van de jaarrekeningregels mogelijk is, zolang dit noodzakelijk is voor het inzichtsvereiste. Het inzichtsvereiste Artikel 2:362 lid 1 BW geeft het inzichtsvereiste dat de jaarrekening dient te bieden: De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel …

Lees verder

Geruisloze inbreng in B.V.

Een geruisloze inbreng in een B.V. is de situatie waarin een eenmanszaak of een samenwerkingsverband als een vennootschap onder firma of een maatschap wordt omgezet in een B.V. Bij een geruisloze inbreng wordt de huidige onderneming hoofdzakelijk zonder heffing van inkomstenbelasting omgezet in een B.V. Fiscale faciliteit De geruisloze inbreng in een B.V. betreft een …

Lees verder

Boekhouden: huur boeken

Huur wordt vaak over meerdere perioden tegelijk gefactureerd. Vanuit de praktijk merken we dat dit vragen oplevert over de boekhoudkundige verwerking. In dit artikel geven we een voorbeeld over hoe boekhoudkundig met huurkosten om te gaan. Toerekeningsbeginsel Een van de principes bij het boekhouden is het toerekeningsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat opbrengsten en kosten …

Lees verder

Verbandscontroles

Door handig gebruik te maken van de administratie, kan middels verbandscontroles de juistheid en soms ook de volledigheid van de administratie gecontroleerd worden. Een verbandscontrole bestaat uit tellingen uit twee of meer financiële feiten, die verband houden met elkaar. Dit verband houden betekent dat met alle financiële feiten in het verband minus één financieel feit, …

Lees verder

Op welke entiteiten is Titel 9 boek 2 van toepassing?

In Titel 9 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn voorschriften met betrekking tot de jaarrekening opgenomen. In artikel 2:360 BW is opgenomen op welke entiteiten deze titel van toepassing is. Titel 9 boek 2 is van toepassing op coöperaties, de onderlinge waarborgmaatschappijen, de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en overige bijzondere …

Lees verder

Proef- en saldibalans

In een administratie worden continu financiële feiten geadministreerd. Denk aan een inkoop, een verkoop en/of een betaling. Iedere journaalpost is in evenwicht; het debetbedrag is gelijk aan het creditbedrag. Cumulatief leveren deze boekingen de proef- en de saldibalans op. Proefbalans De proefbalans toont alle grootboekrekeningen van een administratie met zowel het debet als het creditsaldi. …

Lees verder