Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Wanneer dient een stichting of een vereniging een jaarrekening bij de KvK te deponeren?

Iedere stichting of vereniging is verplicht een jaarrekening op te stellen. Of de jaarrekening ook gedeponeerd dient te worden bij de KvK, is afhankelijk van of de stichting of de vereniging activiteiten heeft die kwalificeren als een onderneming en de omvang van deze activiteiten. Wanneer drijft een stichting of een vereniging een onderneming? Hoewel de …

Lees verder

Valt een stichting of een vereniging onder Titel 9 Boek 2 BW?

Stichtingen en verenigingen vallen in beginsel niet onder Titel 9 Boek 2 BW (art 2:360 lid 1 BW). Dit artikel behandelt de uitzonderingen. De uitzonderingen zijn de situaties waarin Titel 9 Boek 2 BW wel van toepassing is op een stichting of een vereniging. Relevante leden uit artikel 360 boek 2 van het burgerlijk wetboek: …

Lees verder