Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Journaalpost afschrijving van materiële vaste activa

Afschrijvingen van materiële vaste activa weerspiegelen de boekhoudkundige waardevermindering van een materieel vast actief over een bepaalde periode. De afschrijvingen worden meestal in een afschrijvingsstaat bijgehouden (extracomptabel). De maand-, kwartaal-, of zelfs jaarboeking vindt veelal via het memoriaal plaats.

Methoden voor afschrijvingen

Voor afschrijvingen zijn verschillende methoden. De meest gehanteerde is de lineaire afschrijving. Hierbij wordt de aanschafwaarde verminderd met de (verwachte) restwaarde. Vervolgens wordt lineair afgeschreven over de verwachte economische levensduur.  

Begrippen

Materiële vaste activa zijn activa die:

 • worden aangehouden voor gebruik in de productie of levering van goederen of diensten, voor verhuur aan anderen of voor bestuurlijke doeleinden; en
 • waarvan men verwacht dat ze de uitoefening van de werkzaamheid van de rechtspersoon duurzaam (gedurende meer dan één periode) dienen.

De restwaarde van een actief is het bedrag dat een rechtspersoon nu voor het actief zou ontvangen bij vervreemding, na aftrek van de geschatte vervreemdingskosten, indien het actief reeds de verwachte ouderdom zou hebben en in de staat zou verkeren die aan het einde van de gebruiksduur wordt verwacht.

Presentatie

In de balans dient onder de materiële vaste activa afzonderlijk te worden opgenomen:

 • bedrijfsgebouwen en -terreinen;
 • machines en installaties;
 • andere vaste bedrijfsmiddelen, zoals technische en administratieve uitrusting;
 • materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa;
 • niet aan het productieproces dienstbare materiële vaste activa.

Afschrijvingsstaat

Afschrijvingen worden meestal in een afschrijvingsstaat bijgehouden (extracomptabel).

Op berekensite.nl staat een mooi (en gratis) voorbeeld in Excel:

Op een afschrijvingsstaat staan alle activa van een onderneming. Per activa wordt vervolgens de afschrijving berekend. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de externe verslaggevingsregels en een bestendige gedragslijn.

De maand-, kwartaal-, of zelfs jaarboeking vindt vervolgens veelal via het memoriaal plaats.

Commercieel en fiscaal

Commercieel en fiscaal kunnen verschillen ontstaan in de afschrijvingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer commercieel en fiscaal afwijkende afschrijvingen gehanteerd worden (bijvoorbeeld bij de afschrijvingstermijn of de restwaarde). Hierdoor kunnen latenties ontstaan.

Journaalpost afschrijvingen

De mutatie in de afschrijvingsstaat (cumulatief van alle activa per categorie) vormt de journaalpost voor de afschrijvingen in de administratie. Daar in Nederland ook de aanschafwaarde getoond dient te worden in de jaarrekening, wordt een aparte grootboekrekening voor de afschrijvingen gehanteerd (zodat de aanschafwaarde en de cumulatieve afschrijving per groep uit de boekhouding blijkt).

Voorgaande resulteert in de volgende journaalposten bij afschrijvingen:

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Afschrijvingskosten bedrijfsgebouwen en -terreinen (W&V)

Aan Afschrijving bedrijfsgebouwen en -terreinen (B)

Machines en installaties

Afschrijvingskosten machines en installaties (W&V)

Aan Afschrijving machines en installaties (B)

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Afschrijvingskosten andere vaste bedrijfsmiddelen (W&V)

Aan Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen uitrusting (B)

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

Afschrijvingskosten materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa (W&V)

Aan Afschrijving materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa (B)Tags
  Vragen?

  Boec (spreek uit als: ‘Boek’) is dé partner in finance voor ondernemers.

   

  Wij werken nauw samen met je bestaande team en bieden uitgebreide ondersteuning op het gebied van o.a. financiële- en salarisadministratie, financiering, rapportages, belastingen en jaarrekeningen. Eén partner voor al je financiële vraagstukken, zodat jij je kan focussen op de groei van je bedrijf!

   

  Enkele voorbeelden van huidige opdrachten:

  Interim financial controller
  Opstarten zorgfacturatie WLZ via ONS Nedap
  Opstellen van een jaarrekening van een scale-up
  Implementatie SDB Salarisadministratie
  Migratie financiële administratie naar Exact Online
  Automatiseren managementrapportage

   

  Neem contact op via ons contactformulier of bel ons voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek 076-3690174.

   

  captcha

   

   

  076-3690174