Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Buitengebruikstelling materiële vaste activa

Wanneer een materieel vast actief niet meer ingezet wordt in de bedrijfsuitoefening en ook zelfstandig geen opbrengsten meer genereert (anders dan via vervreemding) spreken we van buitengebruikstelling.

Definitie materiele vaste activa

Materiele vaste activa zijn activa die:

 • worden aangehouden voor gebruik in de productie of levering van goederen of diensten, voor verhuur aan anderen of voor bestuurlijke doeleinden; en
 • waarvan men verwacht dat ze de uitoefening van de werkzaamheid van de rechtspersoon duurzaam (gedurende meer dan één periode) dienen.

Verwerking materiële vaste activa

De eerste verwerking vindt plaats via kostprijs. Na de eerste verwerking, vindt waardering tegen kostprijs of actuele waarde plaats.

Kostprijsmodel

Indien na de eerste verwerking een materieel vast actief wordt gewaardeerd volgens het kostprijsmodel, dient het actief gewaardeerd te worden tegen de kostprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Actuele waarde

Indien na de eerste verwerking een materieel vast actief wordt gewaardeerd volgens het actuele waarde model dient het actief te worden gewaardeerd tegen de laagste van (1) de actuele kostprijs en (2) de realiseerbare waarde.

Buitengebruikstelling materiële vaste activa

Wordt het materieel vast actief niet meer ingezet in de bedrijfsuitoefening en genereert het ook zelfstandig geen opbrengsten meer (anders dan via vervreemding) dan spreken we van buitengebruikstelling.

Buitengebruik gestelde activa dienen in een afzonderlijke categorie binnen de materiële vaste activa te worden gepresenteerd (2:366 lid 1 BW), namelijk onder de niet aan het productieproces dienstbare materiële vaste activa.

2:366 lid 1 BW

1.Onder de materiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:

a. bedrijfsgebouwen en -terreinen;

b. machines en installaties;

c. andere vaste bedrijfsmiddelen, zoals technische en administratieve uitrusting;

d. materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa;

e. niet aan het productieproces dienstbare materiële vaste activa.

De omschrijving niet aan het productieproces dienstbare materiële vaste activa is wat ouderwets, maar hier wordt bijvoorbeeld ook een computer of een auto mee bedoeld die niet meer gebruikt wordt.

Journaalpost buitengebruikstelling materiele vaste activa

Materiele vaste activa worden in de jaarrekening in het verloopoverzicht met vermelding van de aanschafwaarde en de cumulatieve afschrijvingen getoond.

Bij buitengebruikstelling resteert enkel de (eventueel gecorrigeerde) boekwaarde en wordt de eerder geboekte aanschafwaarde en cumulatieve afschrijvingen tegengeboekt.

Indien materiële vaste activa buiten gebruik zijn gesteld dienen bij de waardering bijzondere waardeverminderingsverliezen in aanmerking te worden genomen.

Hierdoor volgt de volgende journaalpost bij een buitengebruikstelling:

Buitengebruik gestelde mva (B)

Resultaat buitengebruik gestelde mva  (W&V) (debet of credit)

Afschrijving mva (B) (reeds geboekte cumulatieve afschrijving + jaareffect)

@Mva (B) (aanschafwaarde)Tags
  Vragen?

  Boec (spreek uit als: ‘Boek’) is dé partner in finance voor ondernemers.

   

  Wij werken nauw samen met je bestaande team en bieden uitgebreide ondersteuning op het gebied van o.a. financiële- en salarisadministratie, financiering, rapportages, belastingen en jaarrekeningen. Eén partner voor al je financiële vraagstukken, zodat jij je kan focussen op de groei van je bedrijf!

   

  Enkele voorbeelden van huidige opdrachten:

  Interim financial controller
  Opstarten zorgfacturatie WLZ via ONS Nedap
  Opstellen van een jaarrekening van een scale-up
  Implementatie SDB Salarisadministratie
  Migratie financiële administratie naar Exact Online
  Automatiseren managementrapportage

   

  Neem contact op via ons contactformulier of bel ons voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek 076-3690174.

   

  captcha

   

   

  076-3690174