Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Heraanlevering of tweede aanlevering van een jaarrekening

Een jaarrekening die gedeponeerd is, kan later voor een tweede keer gedeponeerd worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de jaarrekening een fout bevat die gecorrigeerd dient te worden (heraanlevering) of wanneer het een nog niet vastgestelde maar al wel gedeponeerde jaarrekening betreft (tweede aanlevering).

Heraanlevering of tweede aanlevering

  • Van een heraanlevering spreken we als in SBR de vraag ‘Heraanlevering van het document in verband met onoverkomelijke onjuistheden’ met ja beantwoord wordt. Er zitten dan onoverkomelijke onjuistheden in de jaarrekening die reeds gedeponeerd is, die de organisatie wenst te corrigeren.
  • Van een tweede aanlevering spreken we bij het aanleveren van de definitieve jaarrekening, nadat eerder al een nog niet vastgestelde jaarrekening is gedeponeerd.

De eerste versie wordt niet gewist

Een eenmaal gedeponeerde jaarrekening wordt later niet meer gewist. Voor de buitenwereld blijft deze dus zichtbaar, ook wanneer een tweede versie gedeponeerd wordt. In hetzelfde jaar verschijnen twee jaarrekening in het handelsregister met twee verschillende deponeringsdatums.

Zie hier een artikel over foutherstel in de jaarrekening