Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Schattingswijziging in de jaarrekening

Het kan voorkomen dat een onderneming de variabelen van een eerder gemaakte schatting in vervolgjaren anders inschat. In dit artikel gaan we nader in op de schattingswijziging in de jaarrekening.

Schattingen kunnen in alle posten voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan de levensduur van activa, de voorziening debiteuren, de incourantheid van de voorraad, de hoogte van de voorzieningen of de hoogte van de nog te betalen bonussen.

Wat is een schattingswijziging?

Een schattingswijziging is een herziening van een in een eerder jaar gemaakte schatting.

Een schattingswijziging is bijvoorbeeld noodzakelijk wanneer de onderliggende omstandigheden waarop de eerdere schatting was gebaseerd wijzigen of wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt met betrekking tot de eerder gemaakte schattingen (die de inschatting doet wijzigen).

Ook een wijziging van de schattingsmethode (bijvoorbeeld de methode voor het bepalen van de afschrijvingen) betreft een schattingswijziging.

Verwerken van een schattingswijziging

Een schattingswijziging wordt prospectief verwerkt. Dit betekent dat de schattingswijze alleen in het huidige boekjaar en eventuele toekomstige boekjaren verwerkt wordt. Herziening van een eerdere jaarrekening is bij een schattingswijziging dus niet aan de orde.

Het effect van de schattingswijziging wordt verwerkt in de winst- en verliesrekening (RJ 145.301).

Schattingswijziging ziet enkel toe op de huidige periode

Ziet de schattingswijziging enkel toe op de huidige periode, dan vindt verwerking ook enkel plaats in de huidige periode

Voorbeeld: wijziging schatting voorziening dubieuze debiteuren per einde boekjaar.

Schattingswijziging ziet toe op de huidige en toekomstige perioden

Ziet de schattingswijziging toe op de huidige en toekomstige perioden, dan vindt verwerking plaats in de huidige en toekomstige perioden (telkens verwerkt in de periode waarop het effect van de schattingswijziging toeziet)

Voorbeeld: wijziging levensduur activa en hiermee de bijbehorende afschrijvingen voor het huidige en toekomstige boekjaren.

Verwerking van het effect van de schattingswijziging

Het effect wordt verwerkt in hetzelfde onderdeel van de winst- en verliesrekening als waarin de oorspronkelijke schatting in is verwerkt (RJ 145.303).

Toelichting van een schattingswijziging

Is de schattingswijziging van belang voor de periode, dan dient de aard en het kwantitatieve effect op de periode toegelicht te worden.

Relevante overige artikelen

Stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutherstel hebben raakvlakken met elkaar. Bekijk onderstaande artikelen voor de overeenkomsten en de verschillenTags
  Vragen?

  Boec (spreek uit als: ‘Boek’) is dé partner in finance voor ondernemers.

   

  Wij werken nauw samen met je bestaande team en bieden uitgebreide ondersteuning op het gebied van o.a. financiële- en salarisadministratie, financiering, rapportages, belastingen en jaarrekeningen. Eén partner voor al je financiële vraagstukken, zodat jij je kan focussen op de groei van je bedrijf!

   

  Enkele voorbeelden van huidige opdrachten:

  Interim financial controller
  Opstarten zorgfacturatie WLZ via ONS Nedap
  Opstellen van een jaarrekening van een scale-up
  Implementatie SDB Salarisadministratie
  Migratie financiële administratie naar Exact Online
  Automatiseren managementrapportage

   

  Neem contact op via ons contactformulier of bel ons voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek 076-3690174.

   

  captcha

   

   

  076-3690174