Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Wat zijn onderzoek- en ontwikkelkosten?

Het onderscheid tussen onderzoeks- en ontwikkelkosten is relevant, omdat ontwikkelkosten in bepaalde gevallen geactiveerd mogen worden (onder de immateriële vaste activa) en onderzoekskosten niet. Onderzoekskosten Onderzoekskosten zijn bijvoorbeeld kosten die toezien op verwerving van nieuwe kennis en selectie van materialen voor mogelijk te ontwikkelen toekomstige producten en/of diensten en het bijbehorende marktonderzoek. Het is in de …

Lees verder

Omrekening buitenlandse deelneming in de jaarrekening

Ondernemingen zijn in toenemende mate internationaal georiënteerd. Dit levert uitdagingen op voor de jaarrekening. Zulks bijvoorbeeld bij een deelneming in een onderneming die gevestigd is in een ander land en een andere presentatievaluta hanteert. In dit artikel behandelen we de omrekening buitenlandse deelneming in de jaarrekening. Omrekening naar de presentatievaluta Een omrekening buitenlandse deelneming in …

Lees verder

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa (IMVA) zijn niet-monetaire activa zonder fysiek gedaante. Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld taxivergunningen, software en goodwill. In dit artikel leest u wanneer IMVA geactiveerd dienen te worden, tegen welke waardering zulks geschiedt en welke overige bijzonderheden gepaard gaan met IMVA. Kenmerken IMVA IMVA hebben de volgende elementaire kenmerken: IMVA zijn van niet-monetaire aard; …

Lees verder