Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Hoe boek ik salaris in de financiële administratie?

Voor een degelijke salarisverwerking is salarisverwerkingssoftware noodzakelijk. Na een salarisrun geeft het pakket de loonjournaalpost behorende bij de salarisrun. In dit artikel staan we stil bij enkele basiscomponenten die onderdeel kunnen vormen van een salarisverwerking. Bijzonderheden als ORT, cafetariaregeling, werknemersdeel pensioen, vakantiegeld, verlof en plusuren laten we expres buiten beschouwing. Salaris De primaire journaalpost bij …

Lees verder

Werkgeversverklaring

Een werkgeversverklaring is een verklaring van de werkgever, waarin de werkgever mededelingen doet over de zekerheid van het (toekomstige) inkomen van de werknemer. Waarom een werkgeversverklaring? Werknemers kunnen een werkgeversverklaring nodig hebben bij het aanvragen van een hypotheek of het huren van vastgoed. De hypotheekverstrekker of de verhuurder wil weten hoe zeker het inkomen van de …

Lees verder

De cafetariaregeling

De cafetariaregeling is een flexibel beloningssysteem dat werknemers de mogelijkheid biedt om hun arbeidsvoorwaarden op maat te maken. In plaats van een vast pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, stelt de cafetariaregeling werknemers in staat om zelf keuzes te maken uit een scala aan arbeidsvoorwaarden. Dit kan variëren van extra vakantiedagen tot een fiets van de zaak …

Lees verder

Mag een werkgever een verlofaanvraag weigeren en/of intrekken?

Als werknemer heb je recht op een vast aantal vakantiedagen per jaar. Het weigeren van een verlofaanvraag door een werkgever is meestal niet toegestaan. Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat werknemers vrij kunnen nemen. Zowel een verlofaanvraag door de werknemer als een verlofweigering of verlofintrekking door de werkgever dient naar redelijkheid en billijkheid te …

Lees verder

Ontslag op staande voet

Enkel met een geldige dringende reden kan een werkgever een werknemer op staande voet ontslaan. Een directe beëindiging van de arbeidsovereenkomst dient noodzakelijk te zijn (zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer die ten gevolge hebben dat van de werkgever, redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren). Geldige dringende reden Een …

Lees verder

SV-loon

Het SV-loon is het brutoloon van een werknemer waarover sociale verzekeringspremies worden berekend. Het omvat niet alleen het basissalaris, maar ook andere componenten zoals vakantiegeld, bonussen, overwerk, provisies en bepaalde vergoedingen in natura. Het SV-loon is van toepassing op verschillende sociale verzekeringsregelingen, waaronder de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Nabestaandenwet (ANW) en de Wet arbeid …

Lees verder

Het Nederlandse pensioenstelsel

Het Nederlandse pensioenstelsel is gebaseerd op drie pijlers die gezamenlijk zorgen voor een evenwichtige aanpak van het pensioenvraagstuk. In dit artikel duiken we dieper in het Nederlandse pensioenstelsel en onderzoeken we de drie peilers die de kern vormen van dit systeem. Eerste Pijler: AOW (Algemene Ouderdomswet) De eerste pijler van het Nederlandse pensioenstelsel is de …

Lees verder

Wat is de Werkhervattingskas (Whk)?

De Werkhervattingskas (Whk) maakt onderdeel uit van de Werknemersverzekeringen. De Whk is een complex mechanisme dat bedrijven en werknemers beschermt tegen de financiële gevolgen van langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. De Whk brengt werkgevers en werknemers samen in een gezamenlijke inspanning om de gevolgen van langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid te beheren. Introductie Whk De Werkhervattingskas werd …

Lees verder

Gebruikelijk loon DGA 2024

Het normbedrag voor het gebruikelijk loon stijgt in 2024 naar € 56.000. In 2023 was het normbedrag voor het gebruikelijk loon nog € 51.000. Gebruikelijk loon Een DGA dient zichzelf cf. een gebruikelijk loon te verlonen. Wat gebruikelijk is, wordt jaarlijks opnieuw herijkt. Van belang is dat het loon past bij het niveau en de …

Lees verder