Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Het ontslaan van een (lid van) de raad van commissarissen van een structuurvennootschap

Bij een structuurvennootschap is een raad van commissarissen verplicht. De raad van commissarissen neemt bij een structuurvennootschap een belangrijke positie in in het stelsel van corporate governance. Dit artikel behandelt het ontslaan van (een lid van) de raad van commissarissen van een structuurvennootschap. De regels met betrekking tot het ontslaan van een individueel lid verschillen …

Lees verder

Bedrijf in zwaar weer. Wat te doen?

Het ondernemerschap gaat niet altijd over rozen. Soms komt een bedrijf in zwaar weer terecht, hetzij als gevolg van economische neergang, interne problemen of onvoorziene omstandigheden zoals de COVID-19-pandemie. In dit artikel gaan we nader in wat te doen als een bedrijf in zwaar weer verkeert en hoe ondernemers strategisch kunnen handelen om te overleven …

Lees verder

Boventallig / bovenformatief

Bovenformatief (of boventallig) impliceert dat een werknemer boven de vastgestelde formatie (aantal FTE) van de nieuwe organisatie na reorganisatie zit.  Boventallige werknemers moeten afvloeien of kunnen (bij een veranderfunctie) solliciteren op een nieuwe functie. Boventalligheid kan meerdere oorzaken hebben. Denk bijvoorbeeld aan een reorganisatie, waarna er meer werknemers dan functies overblijven. Formatie De formatie geeft …

Lees verder

Proces bij het aanvragen van bedrijfsfinanciering

Het verkrijgen van bedrijfsfinanciering is voor veel ondernemers een cruciale stap in het realiseren van groei en stabiliteit. Banken spelen hierbij een centrale rol door bedrijven financiële middelen ter beschikking te stellen. Kredietrisico Een van de eerste stappen die banken nemen bij het bepalen van bedrijfsfinanciering is het uitvoeren van een grondige kredietrisicobeoordeling. Deze beoordeling …

Lees verder

Waarom het inschakelen van consultants helpt bij het creëren van waarde

Het inschakelen van consultants is waardevol bij het creëren van waarde voor een organisatie. Consultants zijn externe professionals met specifieke expertise en ervaring die ze kunnen inzetten om complexe problemen aan te pakken en waardevolle inzichten te bieden. Hieronder worden enkele redenen gegeven waarom consultants helpen bij het creëren van waarde: Kortom, consultants kunnen waarde …

Lees verder

De verjaringstermijn van een vordering

Aan een vordering kleeft een verjaringstermijn. Hoe lang deze termijn is, hangt af van de soort vordering. Middels stuiting kan een nieuwe verjaringstermijn ingesteld worden. Wat gebeurt er wanneer een vordering verjaart? Wanneer een vordering verjaart, kan betaling niet meer afgedwongen worden.   De vordering blijft dus wel bestaan, maar de juridische opties om betaling …

Lees verder

De cumulatiegrond

In de wet worden acht redelijke ontslaggronden genoemd. Wil een werkgever overgaan tot ontslag, dan dient een ontslaggrond gedegen te worden onderbouwd. Nieuw hierbij is de cumulatiegrond. Hierbij kunnen meerdere niet volledig gedragen ontslaggronden samengevoegd worden, waarbij de cumulatie afdoende reden voor ontslag kan opleveren. Ontslaggronden De wet geeft acht redelijke ontslaggronden (artikel 7:669 BW …

Lees verder

Aanzegtermijn en aanzegvergoeding

Bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer geldt een aanzegtermijn. De werkgever moet dan tijdelijk en schriftelijk aangeven of de overeenkomst wordt voortgezet. Gebeurt dit niet, dan geldt een aanzegvergoeding. Wanneer geldt een aanzegtermijn? Een aanzegtermijn geldt bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer. Wat is een aanzegtermijn? Een aanzegtermijn is …

Lees verder

Bijzondere waardevermindering / Impairment

Een bijzondere waardevermindering wordt doorgevoerd wanneer de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde van een actief of een kasstroomgenererende eenheid. Een bijzondere waardevermindering is een extra afwaardering – naast de systematische afschrijvingen – en zorgt ervoor dat het actief of de kasstroomgenererende eenheid na de bijzondere waardevermindering weer een normaal rendement kan genereren. Bijzondere …

Lees verder

Beslagvrije voet 1 januari 2023

De beslagvrije voet is het bedrag dat bijvoorbeeld een deurwaarder niet mag inhouden op uw loon. De beslagvrije voet is er, omdat ook de overheid vindt dat iedereen recht heeft op een minimaal inkomen. Een minimaal inkomen dat ook van toepassing is als er schulden zijn. De beslagvrije voet is afhankelijk van de leefsituatie. Verandert …

Lees verder