Boec ® | Financiële consultants

076-3690174

Waarom het inschakelen van consultants helpt bij het creëren van waarde

Het inschakelen van consultants is waardevol bij het creëren van waarde voor een organisatie. Consultants zijn externe professionals met specifieke expertise en ervaring die ze kunnen inzetten om complexe problemen aan te pakken en waardevolle inzichten te bieden. Hieronder worden enkele redenen gegeven waarom consultants helpen bij het creëren van waarde: Kortom, consultants kunnen waarde …

Lees verder

De verjaringstermijn van een vordering

Aan een vordering kleeft een verjaringstermijn. Hoe lang deze termijn is, hangt af van de soort vordering. Middels stuiting kan een nieuwe verjaringstermijn ingesteld worden. Wat gebeurt er wanneer een vordering verjaart? Wanneer een vordering verjaart, kan betaling niet meer afgedwongen worden.   De vordering blijft dus wel bestaan, maar de juridische opties om betaling …

Lees verder

De cumulatiegrond

In de wet worden acht redelijke ontslaggronden genoemd. Wil een werkgever overgaan tot ontslag, dan dient een ontslaggrond gedegen te worden onderbouwd. Nieuw hierbij is de cumulatiegrond. Hierbij kunnen meerdere niet volledig gedragen ontslaggronden samengevoegd worden, waarbij de cumulatie afdoende reden voor ontslag kan opleveren. Ontslaggronden De wet geeft acht redelijke ontslaggronden (artikel 7:669 BW …

Lees verder

Aanzegtermijn en aanzegvergoeding

Bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer geldt een aanzegtermijn. De werkgever moet dan tijdelijk en schriftelijk aangeven of de overeenkomst wordt voortgezet. Gebeurt dit niet, dan geldt een aanzegvergoeding. Wanneer geldt een aanzegtermijn? Een aanzegtermijn geldt bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer. Wat is een aanzegtermijn? Een aanzegtermijn is …

Lees verder

Bijzondere waardevermindering / Impairment

Een bijzondere waardevermindering wordt doorgevoerd wanneer de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde van een actief of een kasstroomgenererende eenheid. Een bijzondere waardevermindering is een extra afwaardering – naast de systematische afschrijvingen – en zorgt ervoor dat het actief of de kasstroomgenererende eenheid na de bijzondere waardevermindering weer een normaal rendement kan genereren. Bijzondere …

Lees verder

Beslagvrije voet 1 januari 2023

De beslagvrije voet is het bedrag dat bijvoorbeeld een deurwaarder niet mag inhouden op uw loon. De beslagvrije voet is er, omdat ook de overheid vindt dat iedereen recht heeft op een minimaal inkomen. Een minimaal inkomen dat ook van toepassing is als er schulden zijn. De beslagvrije voet is afhankelijk van de leefsituatie. Verandert …

Lees verder

De fraudedriehoek -> druk, gelegenheid en rationalisatie

Het opzettelijk te hoog verantwoorden, te laag verantwoorden, in een andere periode verantwoorden of verkeerd toelichten van een post of transactiestroom in de jaarrekening impliceert fraude. Bij fraude is er veelal sprak van druk, gelegenheid en rationalisatie. De mogelijkheden om fraude te plegen zijn legio. Zo kunnen kosten verantwoord worden als investeringen, kan niet bestaande …

Lees verder

Betalingsvordering Belastingdienst

Betaalt u een zakelijke belastingschuld niet (tijdig), dan kan de Belastingdienst een Betalingsvordering instellen bij uw zakelijke bank. Een betalingsvordering is een vorm van beslag. De Belastingdienst doet dit via uw zakelijk bank, op uw zakelijke betaal- of spaarrekeningen. Wat is een betalingsvordering? Een betalingsvordering is een vorm van beslag. De bank blokkeert het tegoed …

Lees verder

Stuiting van een vordering

Iedere vordering heeft een verjaringstermijn. Verjaart een vordering, dan kan de schuldeiser de vordering niet meer afdwingen. Wat gebeurt er als een vordering verjaart? Als een vordering verjaart, bestaat de vordering nog wel. De schuldeiser kan alleen geen betaling van de vordering meer afdwingen. De schuldenaar kan de schuldeiser simpelweg negeren. Betaalt de schuldenaar na …

Lees verder